Căn Hộ The Art

Kết Nối Những Tinh Hoa

Tiến Độ

Chủ đầu tư dự án căn hộ The Art là Công ty TNHH XD kinh doanh nhà Gia Hòa (Gia Hoa co..LTD) cùng nhà thầu Công ty COSACO hợp tác khởi công dự án căn hộ The Art vào sáng ngày 07/06/2015.

Đăng ký xem nhà mẫu

pFwHHH