Căn Hộ The Art

Kết Nối Những Tinh Hoa

TÍNH HỢP PHÁP CĂN HỘ THE ART

1.   Đơn vị nào đứng ra ký kết HĐMB với khách hàng?  Chủ đầu tư

2.   Người mua có được giao chủ quyền không, thời gian nào nhận và khi nhận chủ quyền người mua phải trả các khoản phí nào?

Người mua được cấp chủ quyền sở hữu căn hộ , khi hoàn tất thủ tục và ra sổ, khách hàng đóng hết 100% giá trị hợp đồng sẽ được nhận giấy chủ quyền sở hữu căn hộ.

Tính hợp pháp của căn hộ the art

3.   Người nước ngoài có thể ký hợp đồng thuê căn hộ dài hạn không? Thời hạn là bao nhiêu năm? Nếu luật pháp cho phép thì sau này được chuyển quyền sở hữu không? Người nước ngoài muốn ký hợp đồng thuê căn hộ dài hạn thì cần có những điều kiện gì?

Được thuê và mua. Điều kiện theo luật nhà ở Việt Nam.

-    Điều kiện người nước ngoài mua căn hộ:

o    Cá nhân người nước ngòai phải đang sống tại Việt Nam, được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên, và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi về ngoại giao của pháp luật Việt Nam.

o    Đối với tổ chức nước ngoài phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư, hoặc giấy tờ chứng nhận hoạt động đầu tư tương ứng với lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

o    Mỗi tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà tại Việt Nam chỉ được sở hữu một căn hộ chung cư thuộc dự án phát triển nhà ở thương mại và không thuộc các khu vực cấm, hoặc hạn chế người nước ngoài cư trú, đi lại theo quy định của pháp luật. Căn hộ đó chỉ được dùng vào mục đích để ở chứ không được cho thuê, làm văn phòng hay sử dụng vào mục đích khác.

-    Thời hạn sở hữu:

o    Thời hạn sở hữu nhà tối đa là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (đối với cá nhân người nước ngoài) và thời hạn tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cấp cho doanh nghiệp (đối với tổ chức nước ngoài).

o    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cấp cho doanh nghiệp đó bao gồm cả thời hạn được gia hạn thêm. Trường hợp khi hết hạn đầu tư, giải thể, phá sản, thì nhà ở của doanh nghiệp được xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, về phá sản và các quy định khác của pháp luật Việt Nam...

o    Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải bán, tặng hoặc cho nhà ở đó.

o    Trong trường hợp cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam và bị trục xuất khỏi Việt Nam thì nhà ở đó được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

-    Việc chuyển nhượng quyền sở hữu:

o    Khách hàng là người Việt Nam: chuyển nhượng bình thường

o    Khách hàng là cá nhân, tổ chức người nước ngoài: phải xem xét có thuộc đối tượng và có đủ điều kiện sơ hữu mới được nhận chuyển nhượng.

4.   Thời điểm nào thì CĐT xuất HĐ VAT cho người mua?

Sau khi ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng sau mỗi đợt thanh toán.

5.   Người mua có được chuyển nhượng căn hộ?

Được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ sau khi đã thanh toán 20% Giá trị hợp đồng.

đăng ký nhận thông tin bảng giá sớm nhất

HQwCsr

Đăng ký xem nhà mẫu

VQZ95S